Rozvrh

Rozvrh nejbližších lekcí.

Angličtina pro začátečníky bude v únoru 9. a 23. Od března již bude hodina pravidelně jednou týdně ve čtvrtek až do konce kurzu.

English Refresh 9.2.2017 17:30

 • Present simple vs. Present continuous (tvorba  přítomného času prostého a přítomného času průběhového, tvorba otázky a záporu;
 • rozdíly použití, plán blízké budoucnosti, cvičení na příkladech);
 • a,an/the (použití určitého a neurčitého členu ve větě, cvičení na příkladech);
 • basic conversation (základní konverzace - seznamovací fráze, osobní informace).

Angličtina pro začátečníky 9.2.2017 17:30

 • Seznámení s učebnicí New Headway Elementary;
 • sloveso "to be", časování, přivlastňovací zájmena - v této lekci se seznámíme s anglickou abecedou, spelováním a naučíme se časovat sloveso být (v angl. "to be");
 • dále se naučíme přivlastňovací zájmena (possessive adjectives);
 • vysvětlíme si použití určitého a neurčitého členu a/an vs. the.

English Refresh 23.2.2017 17:30

 • Much/many (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, cvičení na příkladech);
 • little/ few vs. a little/a few (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, cvičení na příkladech);
 • a lot of/plenty of (použití ve větě);
 • basic conversation (základní konverzace - datum a čas).

Angličtina pro začátečníky  23.2.2017 17:30

 • Opakování předchozí látky, tj. spelování, časování slovesa "to be" a přivlastňovací zájmena;
 • nově si vysvětlíme, jak u slovesa "to be" vytvořit otázku a zápor;
 • vše budeme zkoušet na příkladech;
 • probereme nejčastější tázací zájmena (question words);
 • v rámci konverzačních dovedností se naučíme základní obraty při seznámení a pozdravu.